“Blijf leren hoe je wilt leven zolang je leeft.”

Seneca

Welkom bij Spierdijk Begeleiding voor Maatwerk

 

Coaching

(Leer)supervisie

Re-integratiebegeleiding

Loopbaanbegeleiding

Pensioen in Zicht

Begeleide Intervisie

Coach de Coach

Spierdijk Begeleiding levert deze diensten volgens de kwaliteitscriteria van de LVSC. Tevens is Spierdijk Begeleiding gecertificeerd en geregistreerd Achmea leverancier voor de Hogeschool van Amsterdam.
Spierdijk Begeleiding heeft de NHG-Hulp Erkend Kwaliteits Consulent status.

Claar Spierdijk

Mijn naam is Claar Spierdijk (1956).

Oorspronkelijk ben ik leraar primair onderwijs en orthopedagoog. In verschillende onderwijssectoren heb ik in verscheidene functies gewerkt. Na de opleiding tot supervisor (1998) heb ik mijn begeleidingspraktijk opgericht en heb ik mij bij de LVSC en tot 2017 bij de NOLOC laten registreren. De praktijk heb ik gecombineerd met werk als begeleidingskundige in een loopbaanadviespraktijk, in een nascholingsinstituut (tot 2013) en vanaf 2012 als gedragswetenschapper bij een huisartsopleiding.

 

Bij het Centrum voor Nascholing Amsterdam heb ik als geregistreerd senior (leer)supervisor, coach en loopbaanprofessional leidinggevenden, uitvoerend- en ondersteunend personeel in alle sectoren van het onderwijsveld begeleid. Daarnaast ben ik jarenlang werkzaam geweest als opleider van de Post-HBO Register opleiding ‘Coach in het Onderwijs’ en als opleider van de opleiding Integraal Leiderschap.

Als leersupervisor was ik verbonden aan de Post-HBO Registeropleiding ‘Supervisor in het Onderwijs’. Verder heb ik maatwerk ontwikkeld en uitgevoerd op het gebied van Integrale levensfasegerichte Personeelsontwikkeling, loopbaanbegeleiding, re-integratie begeleiding, teambegeleiding, communicatie, timemanagement- en energietrainingen, omgaan met verandering en verlies op de werkvloer.

De afgelopen jaren heb ik in mijn begeleidingspraktijk voor opdrachtgevers uit alle sectoren van het onderwijs, gezondheidszorg (huisartsen, maatschappelijk werkenden, COPD-verpleegkundigen Astmafonds, Stichting Lichamelijk gehandicapten), cultuurinstellingen en andere branches gewerkt.

Het samen onderzoeken van de vraag en de passende antwoorden én de voorwaarden scheppen, waarin de ander zichzelf kan (her)vinden is mijn persoonlijke missie als begeleidingskundige. Ik houd van het begeleiden van processen. Ik ben een ervaren, betrokken professional die samenwerking, kwaliteit, plezier en resultaat belangrijk vindt.

Mijn deskundigheid wordt gewaarborgd door mijn registratie als (leer)supervisor en coach bij de LVSC en NHG (www.coachesvoormedici.nl).

Ook ben ik hulp Erkend Kwaliteits Consulent voor het NHG in het kader van collegiale toetsing voor medici.

Mijn expertise houd ik op peil door deelname aan cursussen, congressen en intervisiegroepen.

 

Werkwijze en visie

“Geef een man vis en hij zal eten. Leer hem vissen en hij zal keer op keer eten. “

De werkwijze van Spierdijk Begeleiding is helder, dynamisch en eclectisch.

Theorieën, methodieken, observaties en ervaringen hebben in de loop der jaren gezorgd voor een inspirerende verzameling aan invalshoeken en werkvormen. Ik werk vanuit het sociaal constructivisme, de systeemtheorie en de positieve psychologie en maak in mijn werk o.a. gebruik van  het gedachtegoed van Ruth Cohn de Thema Gerichte Interactie.

De ander vanuit de ont-moeting  te faciliteren om in beweging te komen om zijn doel te bereiken en zijn eigen kracht en energie te (her)vinden is mijn uitgangspunt. Daarbij is de persoon niet los te zien van zijn context.

Autonomie, zelfsturing, verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en duurzaamheid zijn vanzelfsprekende begrippen in de begeleiding.

Ik werk volgens de Ethische Gedragscode van de LVSC.

Wanneer u na aanmelding en een vrijblijvend kennismakingsgesprek besluit een begeleidingstraject aan te gaan, ontvangt de opdrachtgever  een offerte met de gemaakte afspraken en de bijbehorende kosten van het traject. Na goedkeuring van de offerte kan het traject starten.

Vanuit uw vraag gaan we samen aan het werk. De werkwijze is afhankelijk van de vraag en de afgesproken begeleidingsvorm (zie Begeleidingsvormen).

Begeleidingsvormen

Coaching (e-coaching/skype coaching)

“Wat kan ik doen om mijn tijd beter in te delen?”
“Hoe blijf ik gezond onder deze werkdruk?”
“Hoe communiceer ik helder, zodat ik begrepen word?”

Coaching is begeleiding van leer-en ontwikkelingsprocessen van de coachee, waardoor deze zijn gestelde doel bereikt.

Na de contractfase  waarin de vragen en doelen verkend en afgesproken zijn, gaan we samen aan het werk.

De coachee onderzoekt zijn gedrag, oefent met  door de coach aangereikte technieken en vaardigheden en koppelt zijn ervaringen schriftelijk of mondeling terug.Tussentijds en in de afrondingsfase wordt gezamenlijk teruggekeken op het proces en het resultaat. Voorwaardelijk voor het slagen van het begeleidingstraject is, dat de coachee bereid is te reflecteren op zijn handelen, opdrachten uit te voeren  en te experimenteren met ander gedrag.

Mijn motto is hierbij: Inzicht zonder handeling geeft geen verandering” of met andere woorden: “Oefening baart kunst”. Het resultaat wordt zichtbaar en merkbaar in gedrag (performance).

Het versterken van de zelfsturing in het professioneel handelen van de coachee in de omgeving van de organisatie is belangrijk, waarbij de kracht en de kwaliteiten van de coachee uitgangspunt zijn.

De duur van het coachtraject en de frequentie van bijeenkomsten zijn afhankelijk van de vraag en het beoogde resultaat.

E coaching / Skype Coaching in combinatie met face to face coaching behoort ook tot de mogelijkheden. Hier heb ik positieve ervaringen mee.


“Wat vloog daar op zo’n topsnelheid voorbij?

Wat was die wervelwind van een seconde?
Was het een meteoor? Was het Van Speijk?
Het was mijn leven. Even maar van mij.”

Gerrit Komrij

Schermafbeelding 2016-06-07 om 22.00.10

Supervisie

“Hoe krijg ik meer vertrouwen in mijn functioneren?”
“Wat voor leidinggevende wil ik zijn?”
“Ik voel me een buitenstaander in mijn team,
hoe kan ik dat veranderen?”

Supervisie is methodische leerbegeleiding van professionals (al dan niet in opleiding) bij de integratie van het persoonlijke en beroepsmatige functioneren.

Supervisie richt zich op de ontwikkeling van de persoon in de beroepsuitoefening. Het biedt de mogelijkheid de professionaliteit verder te ontwikkelen door te reflecteren op het beroepsmatig handelen. Persoonlijke leervragen zijn uitgangspunt. Tijdens de bijeenkomsten staan de actuele werkervaringen van de supervisant centraal.

Deze vorm van begeleiding kent een duidelijk opbouw en structuur en bestaat meestal uit 10-15 individuele gesprekken van een uur één keer per 2 of 3 weken. Supervisie in een tweetal (bijeenkomsten van 1,5 uur) of drietal (bijeenkomsten van 2 uur) is ook mogelijk evenals voorsupervisie in het kader van de Opleiding Supervisiekunde.

“Als een spiegel is het leven,
en waar wij het allermeest naar streven,
is, door die spiegel te mogen zien,
wie ik werkelijk ben, misschien!”

F. Nietzsche

Schermafbeelding 2016-06-07 om 22.01.46

Leersupervisie

“Hoe kan ik als aspirant-supervisor leren uit de adviesrol te blijven?”
“Hoe laat ik iedere supervisant in de triade het beste
tot zijn recht komen?”

Leersupervisie wil zeggen supervisie ontvangen over de supervisies die de supervisor in opleiding (sio) geeft.

Tijdens leersupervisie wordt het ambacht van de supervisor verkend en wordt de supervisor-in-opleiding uitgenodigd de gekozen methoden en interventies onder de loep te nemen en te verbinden met de supervisiemethodiek, de theorie uit de supervisiekunde, de (leer)supervisiecontext en het effect op de communicatie/interactie. Wat is de betekenis daarvan voor de supervisor in spé?
Ik faciliteer de sio om zijn leerproces op eigen wijze vorm te geven rekening houdend met de opleidingseisen. Mijn manier van werken is ontwikkelingsgericht en tegelijkertijd doelgericht, waarbij de kwaliteiten van de sio uitgangspunt zijn. Het leermateriaal bestaat uit de concrete werkervaringen van de sio en uit het ‘hier en nu’ van de leersupervisie. Het bespreekbaar maken van het groepsproces en van de metacommunicatie is onderdeel van de leersupervisie. Eigen leiderschap en zelfsturing staan centraal in het leerproces.

Gebruikelijk is een traject van 10-15 bijeenkomsten, één keer per 2 of 3 weken. De leersupervisie kan individueel (1 uur per bijeenkomst), in een tweetal (1,5 uur per bijeenkomst) of in een drietal (2 uur per bijeenkomst) gegeven worden.

“Iemand werkelijk helpen is hem leren zichzelf te helpen.”

Paul van den Bergh

Schermafbeelding 2016-06-07 om 22.05.09

Re-integratie begeleiding

“Hoe start ik opnieuw na een lange ziekteperiode?”
“Hoe herstel ik de balans tussen mijn werkleven en privéleven?”
“Hoe voorkom ik dat ik weer burn-out raak?”

Re-integratie begeleiding (bij overspannenheid, burn-out of andere ziekten) is bedoeld voor mensen, die in de herstelfase ziek thuis zijn of reeds in de re-integratie fase verkeren.

De bedrijfsarts, leidinggevende of personeelsfunctionaris kan re-integratie begeleiding adviseren.

De begeleiding bestaat uit verschillende fasen. Aandacht wordt besteed aan de gebeurtenissen en de periode voorafgaand aan ziekte, aan oorzaak (bij overspannenheid en burn-out) en verwerking, aan de (gedeeltelijke) terugkeer naar het werk.
Begeleiding op de werkplek na werkhervatting behoort ook tot de mogelijkheden.

Over  de duur van het re-integratie traject en de frequentie van bijeenkomsten worden afspraken op maat gemaakt. Indien gewenst/noodzakelijk wordt in samenspraak met de klant overleg gevoerd met de leidinggevende en/of bedrijfsarts.

 

“Leef om te leren en je zult leren leven.”

Portugees spreekwoord

Schermafbeelding 2016-06-07 om 22.10.41

Loopbaanbegeleiding

Hoe blijf ik fit tot het einde van de rit?”
“Hoe krijg ik (weer) plezier in mijn werk?
“Hoe kom ik erachter wat ik verder wil in mijn loopbaan?”

Loopbaanbegeleiding gaat over vragen met betrekking tot loopbaanmogelijkheden en loopbaankeuzen.

Tijdens het loopbaantraject (her)oriënteert en (her)bezint de klant zich aan de hand van verschillende vragen en stappen op zijn verdere loopbaan en op de arbeidsmarkt. Naast aandacht voor de persoonlijke kant is er ook ruimte voor de praktische en economische kant: het verwerven van inkomsten.

Netwerkbegeleiding en sollicitatietraining behoren tot de mogelijkheden.

De duur van het loopbaantraject (5-8 bijeenkomsten) en de frequentie van bijeenkomsten zijn afhankelijk van de vraag en het beoogde resultaat.

Groepsbijeenkomsten voor een gemengde of homogene leeftijdsgroep (bijvoorbeeld 40 +) zijn ook mogelijk.

“Tussen stimulus en respons ligt de menselijke vrijheid om te kiezen.”

Victor Frankl

Schermafbeelding 2016-06-07 om 22.13.14

Pensioen in Zicht

“Hoe kan ik op een positieve manier met pensioen gaan?”
“Ik wil na mijn pensioen ook nog van betekenis zijn, hoe pak ik dat aan?”

Levensfaseovergangen brengen veranderingen en onzekerheden mee, zo ook de overgang van het werkleven naar het pensioen.

Bewust aandacht aan deze overgang geven, kan voor een frisse kijk op het leven na het pensioen zorgen.

“Hoe meer een mens zichzelf onderzoekt, hoe meer kracht hij in zichzelf vindt.”

Inayat Khan

Schermafbeelding 2016-06-07 om 22.14.42

Begeleide Intervisie

“Hoe halen wij  meer uit de intervisiebijeenkomsten?”
“We willen wel eens werken met een andere methodiek dan de Balint-methode, waar kunnen we dat leren?”

Begeleide intervisie is bedoeld voor beginnende of ervaren intervisiegroepen, die de  kwaliteit van de intervisiebijeenkomsten door middel van begeleiding willen optimaliseren.
De huidige ervaringen en de wensen worden gezamenlijk in kaart gebracht. Daarna worden afspraken gemaakt over de begeleide intervisie. Met verschillende oefeningen ( bijvoorbeeld De kunst van het vragen stellen), opdrachten en methodieken (bijvoorbeeld met TGI: Thema Gecentreerde Interactie) kan geëxperimenteerd worden. Uiteindelijk maakt de begeleider zichzelf overbodig en kan de intervisiegroep met nieuw elan verder.

Als intervisor heb ik ervaring met huisartsen, leidinggevenden, docenten, supervisoren.

“Als je niet aan intervisie doet,
sterf  je een voortijdige professionele dood.”

Philip van Praag

Schermafbeelding 2016-06-07 om 22.16.37

Coach de Coach

“Hoe kan ik mijn coachees coachen op vragen rond timemanagement?”
“Veel vragen van mijn coachees hebben te maken met hun levensfase,
hoe kan ik ze hierin het beste begeleiden?”

Coach de Coach is bedoeld voor opgeleide coaches, supervisoren, loopbaanadviseurs of P & O medewerkers  met een begeleidingspraktijk in de organisatie, die zich verder willen professionaliseren.
De vragen en ervaringen van de coach zijn leidend voor de inhoud van de bijeenkomsten. Theorie en praktijk (casuïstiek) worden afgewisseld (ervaringsleren).

Coach de Coach kan zowel individueel als in een groep(je) plaatsvinden.

“Ervaring, als eb en vloed,
voortdurende golfslag
verbrokkelt rotsen
en (ver)plaatst het zand.”

Contact

Spierdijk Begeleiding
Drs. Claar Spierdijk

Broekzijdselaan 21
1391 XL Abcoude

E-mail:

spierdijk.begeleiding@gmail.com

Telefoon: 0294 288973

Kamer van Koophandel: 30154680

Geregistreerd Senior Coach-(Leer)Supervisor-Loopbaanprofessional. Gratis parkeren, 10 minuten loopafstand van het NS station Abcoude

Foto’s website: Wouter Goedkoop