Begeleidingthema’s

Onderstaande en andere thema’s kunnen (in combinatie) in de verschillende begeleidingsvormen aan de orde komen. De manier van werken is afhankelijk van de vraag en de gemaakte afspraken (maatwerk).
Per thema zijn voorbeelden genoemd.

Omgaan met tijd en energie
 • Timemanagement, energiemanagement.
 • Omgaan met werkdruk en privédruk.
 • Preventie/reductie van ziekte en uitval.
Omgaan met verandering en verlies op de werkvloer
 • Veranderingen in de aard of de organisatie van werk (bv. fusie, vertrek van de leidinggevende, verandering in het team, een nieuwe werkmethode, demotie en promotie, afwijzing in een interne sollicitatieprocedure, (gedwongen) overplaatsing).
 • Dreigend verlies van werk, pensioen.
 • Verlies van gezondheid.
 • Schokkende gebeurtenissen (bv. fraude, brand, geweld, ongeval).
 • Verlies die medewerkers zelf vanuit hun privésituatie meenemen naar het werk
  (bv. echtscheiding, faillissement van eigen zaak van partner, uit huis gaan van de kinderen).
 • Verlies waarmee medewerkers in het kader van hun werk worden geconfronteerd (bv. een collega die hierboven genoemd verlies heeft geleden, het overlijden van een collega, vertrek van een collega).
Levensbalans
 • Het opmaken van de balans voor mensen die ziek zijn (geweest).
Werkplezier
 • Werkbeleving.
 • Weer meer plezier in het werk.
 • Gebruik maken van talent.
Leiderschap
 • Type leider. Stijl van leidinggeven.
 • Begeleiden van veranderingsprocessen.
 • Gespreksvoering, gesprekscyclus, biografische gespreksvoering.
 • Conflicthantering.
 • Levensfasegerichte personeelsontwikkeling in de organisatie en ‘managing diversity’.
Levensfasegerichte vragen
 • Vragen zijn vaak gerelateerd aan de levensfase van de persoon bv. burn-out voorkomen bij een medewerker uit de ‘spitsuur fase’ (dertiger), het vitaal blijven van de ervaren veertiger (rijpings-stabilisatiefase), het pensioenproces: de gezonde weg naar het pensioen.
Persoonlijke effectiviteit
 • Uiting geven aan irritaties.
 • Feedback geven.
 • Geaccepteerd ‘nee’ zeggen.
 • Omgaan met conflicten.
 • Samenwerken.
Persoonlijke ontwikkeling/Talentontwikkeling
 • Passend uitdagend werk.
 • Een volgende loopbaanstap.
 • Netwerken en solliciteren.