Werkwijze en Visie

De werkwijze van Spierdijk Begeleiding is helder, dynamisch en eclectisch.

Theorieën, methodieken, observaties en ervaringen hebben in de loop der jaren gezorgd voor een inspirerende verzameling aan invalshoeken en werkvormen. Ik werk vanuit het sociaal constructivisme, de systeemtheorie en de positieve psychologie en maak in mijn werk o.a. gebruik van  het gedachtegoed van Ruth Cohn de Thema Gerichte Interactie.

De ander vanuit de ontmoeting te faciliteren om in beweging te komen om zijn doel te bereiken en zijn eigen kracht en energie te (her)vinden is mijn uitgangspunt. Daarbij is de persoon niet los te zien van zijn context.

Autonomie, zelfsturing, verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en duurzaamheid zijn vanzelfsprekende begrippen in de begeleiding.

Ik werk volgens de Ethische Gedragscode van de LVSC en NHG.

Wanneer u na aanmelding en een vrijblijvend kennismakingsgesprek besluit een begeleidingstraject aan te gaan, ontvangt de opdrachtgever een offerte met de gemaakte afspraken en de bijbehorende kosten van het traject. Na goedkeuring van de offerte kan het traject starten.

Vanuit uw vraag gaan we samen aan het werk. De werkwijze is afhankelijk van de vraag en de afgesproken begeleidingsvorm (zie Begeleidingsvormen).