Coach de Coach

Coach de Coach

Hoe kan ik mijn coachees coachen op vragen rond timemanagement?”
“Veel vragen van mijn coachees hebben te maken met hun levensfase, hoe kan ik ze hierin het beste begeleiden?”

Coach de Coach is bedoeld voor opgeleide coaches, supervisoren, loopbaanadviseurs of P & O medewerkers  met een begeleidingspraktijk in de organisatie, die zich verder willen professionaliseren.
De vragen en ervaringen van de coach zijn leidend voor de inhoud van de bijeenkomsten. Theorie en praktijk (casuïstiek) worden afgewisseld (ervaringsleren).

Coach de Coach kan zowel individueel als in een groep(je) plaatsvinden.

Ervaring, als eb en vloed, 
voortdurende golfslag
verbrokkelt rotsen
en (ver)plaatst het zand.”