Supervisie

Supervisie

Hoe krijg ik meer vertrouwen in mijn functioneren?”
“Wat voor leidinggevende wil ik zijn?”
“Ik voel me een buitenstaander in mijn team, hoe kan ik dat veranderen?”

Supervisie is methodische leerbegeleiding van professionals (al dan niet in opleiding) bij de integratie van het persoonlijke en beroepsmatige functioneren.

Supervisie richt zich op de ontwikkeling van de persoon in de beroepsuitoefening. Het biedt de mogelijkheid de professionaliteit verder te ontwikkelen door te reflecteren op het beroepsmatig handelen. Persoonlijke leervragen zijn uitgangspunt. Tijdens de bijeenkomsten staan de actuele werkervaringen van de supervisant centraal.

Deze vorm van begeleiding kent een duidelijk opbouw en structuur en bestaat meestal uit 10-15 individuele gesprekken van een uur één keer per 2 of 3 weken. Supervisie in een tweetal (bijeenkomsten van 1,5 uur) of drietal (bijeenkomsten van 2 uur) is ook mogelijk evenals voorsupervisie in het kader van de Opleiding Supervisiekunde.

.

Als een spiegel is het leven,
en waar wij het allermeest naar streven,
is, door die spiegel te mogen zien,
wie ik werkelijk ben, misschien!”
Nietzsche