Begeleide intervisie

Begeleide Intervisie

Hoe halen wij  meer uit de intervisiebijeenkomsten?”
“We willen wel eens werken met een andere methodiek dan de Balint-methode, waar kunnen we dat leren?”

Begeleide intervisie is bedoeld voor beginnende of ervaren intervisiegroepen, die de  kwaliteit van de intervisiebijeenkomsten door middel van begeleiding willen optimaliseren.
De huidige ervaringen en de wensen worden gezamenlijk in kaart gebracht. Daarna worden afspraken gemaakt over de begeleide intervisie. Met verschillende oefeningen ( bijvoorbeeld De kunst van het vragen stellen), opdrachten en methodieken (bijvoorbeeld met TGI: Thema Gecentreerde Interactie) kan geëxperimenteerd worden. Uiteindelijk maakt de begeleider zichzelf overbodig en kan de intervisiegroep met nieuw elan verder.

Als intervisor heb ik ervaring met huisartsen, leidinggevenden, docenten, supervisoren.

Als je niet aan intervisie doet,
sterf  je een voortijdige professionele dood.”

Philip van Praag